Boží dílo v křesťanovi (Ga 5,22-23)

Otec, Syn a Duch svatý v životě křesťana

Kde není proměna, posvěcení, které je postavené na víře v Ježíše Krista, tam není ani život z Boha. Dnešní text popisuje, jak bude tato proměna vypadat. A mluví velmi konkrétně o díle Ducha svatého, a vysvětluje toto dílo jako plod, ovoce, produkt Ducha svatého.

Text kázání

Osnova kázání: