Efezským

Co je důsledkem tvých slov (Ef 4,29-30)

Nezarmucujte Ducha svatého!

Ve schopnosti mluvit se podobáme Bohu, proto se můžeme navzájem povzbuzovat a napomínat. Pavel píše, že naše slova musí budovat, aby přinesla milost bratrům a sestrám. Ale v tom širším kontextu chápeme, že jedině budující slovo vede k zachování jednoty Ducha!

Povoláni k jednotě (Ef 4,1-3)

Základní stavební kameny jednoty

Celá polovina čtvrté kapitoly mluví o jednotě křesťanů a my se dnes z prvních tří veršů podíváme na dvě důležité věci: 1. Především na to, že jsme povoláni k tomu, abychom žili život hodný Kristova evangelia a, 2. dále na to, jak má takový život vypadat.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Efezským