Efezským

Povoláni k jednotě (Ef 4,1-3)

Základní stavební kameny jednoty

Celá polovina čtvrté kapitoly mluví o jednotě křesťanů a my se dnes z prvních tří veršů podíváme na dvě důležité věci: 1. Především na to, že jsme povoláni k tomu, abychom žili život hodný Kristova evangelia a, 2. dále na to, jak má takový život vypadat.

Usilujte zachovat jednotu Ducha (Ef 4,3)

  • Jaroslav Kernal

Biblické ekumenické pouto

Jaroslav Kernal, Ústí nad Labem 13. března 2016

Pokoj vám a milost, milí svatí. Bůh nám dal tuto velikou příležitost, že jsme se dnes mohli sejít na společném shromáždění tří sborů, abychom se navzájem povzbudili a pobídli k horlivějšímu následování Krista, abychom společně uctívali Boha a sloužili jeden druhému v lásce. Uctívání není jenom společný zpěv, ale je to všechno, co děláme – modlitby, čtení Písma, společenství, Památka Páně i kázání Božího slova – tím vším máme uctívat našeho Pána. Pojďme teď do Písma, abychom uctívali našeho Boha tím nejlepším nástrojem, který nám dal – Jeho slovem. Uctíváme Boha, když Boží slovo vykládáme, uctíváme ho, když nasloucháme výkladu, uctíváme Boha, když s pokorou a bázní aplikujeme Boží slovo do svých vlastních životů.

Přihlásit se k odběru RSS - Efezským