1. Janův

Společenství církve s Otcem a Synem (1J 1,1-4)

… aby n/vaše radost byla úplná!

Dnes se podíváme na první 4. verše Janova listu. V prvním verši se seznámíme s původem Janova poselství, které stojí na starozákonním zjevení i osobním svědectví. Dále se podíváme, ve 2. verši, na obsah Janova poselství: Slovo věčného života! A nakonec se seznámíme, ve 3.–4. verši, s důsledkem přijetí tohoto Slova. Povíme si něco o společenství církve s Otcem a Synem a radosti, která z toho všeho vyplývá!

Text kázání | Video

První list Janův

Úvodní komentář

V dnešním úvodu k Prvnímu listu Jana se podíváme na nějaké základní informace o daném listu, také se zaměříme na jeho autora, kterého si představíme v 1. bodu. Ve 2. bodu pak společně projdeme celý list a řekneme si, co jednotlivé kapitoly učí. To vše shrneme a aplikujeme do našich životů v rámci 3. bodu našeho kázání.

Text kázání | Video

První list Janův

  • Karel Trnka

Úvodní komentář

Karel Trnka, Praha 1. května 2022

Položme si základní otázku na úvod: Co vlastně máme před sebou? Je 1. list Janův dopis, kázání či něco jiného? Není nad to začít úvodní komentář tím, že zpochybníme ihned na začátku, zda-li jde vůbec o dopis či epištolu. Jsou zde totiž jistá specifika, jež vedou i řadu učenců právě k tomuto závěru: „První Janův dopis vlastně není dopisem!

Přihlásit se k odběru RSS - 1. Janův