Abrahamovy radosti i bolesti (Gn 21,1–34)

O Boží věrnosti

Bůh slíbil Sáře syna a splnil své slovo. Bůh slíbil Hagaře, že se o ni a o jejího syna postará a naplnil své slovo. Bůh slíbil Abrahamovi, že v něm dojdou požehnání všechny čeledi země a že kdo mu bude žehnat, tomu Bůh bude žehnat a znovu naplňuje své slovo.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: