Abrahamovo požehnání (Ga 3,10-14)

Abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru

Náš dnešní text se zabývá Abrahamovým požehnáním, které z víry vyplývá. V první části ve dvou bodech uvidíme, v čem není požehnání, ale naopak prokletí, a v dalších dvou bodech se zaměříme na to, v čem naopak požehnání je, a co vlastně máme tím požehnáním rozumět.

Text kázání

Osnova kázání: