Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10) | Jaroslav Kernal