2023

Proslaveni mírností (Fp 4,5)

Blaze těm, kdo působí pokoj …

Podíváme se především na to, že mírnost pochází od Boha, a znamená to následovat Krista po jeho cestě a růst do jeho podoby. Dále se podíváme na to, že mírnost znamená vyhlížet Pána Ježíše Krista, očekávat ho, což také jinými slovy znamená čerpat od něj, být v něm a s ním. A nakonec se dostaneme k tomu, že mírnost znamená reprezentovat Krista, což je povolání každého křesťana.

Text kázání | Video

Proslaveni mírností (Fp 4,5)

  • Jaroslav Kernal

Blaze těm, kdo působí pokoj …

Jaroslav Kernal, Praha 31. prosince 2023

Milí přátelé v Kristu, jsem vděčný za to, že jsme se mohli sejít v tomto posledním dni roku 2023 k tomu, abychom společně uctívali našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. Podstatnou součástí našeho uctívání je kázání Božího slova, výklad Písma, zůstávání v učení apoštolů. Dnes půjdeme k jednomu prostému, ale velmi mocnému verši z Písma, do listu Filipským:

  • Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. (Fp 4,5)

Evangelium pokoje (Ef 6,15)

Na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem

Podíváme se jednak na obuté nohy, jak je to doslova v našem textu, dále se zaměříme na samotné evangelium, protože abychom mohli nést dobrou zprávu, musíme dobré zprávě rozumět. A nakonec se podíváme na ono spojení z konce tohoto verše, na evangelium pokoje.

Text kázání | Video

Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14)

Poselství Vánoc tomuto světu

Podíváme se na tu krátkou, ale velmi mocnou a mohutnou píseň, která zněla od této nebeské armády. Andělé vyhlašují slávu Bohu v nebesích, která se zjevuje v příchodu Spasitele do tohoto temného světa, a zvěstují důsledky pro zem, protože sem přichází ten, jehož jméno je Vládce pokoje a přináší spasení těm, v nichž má Bůh zalíbení.

Text kázání | Video

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 2023