Tematická kázání

Město na hoře ležící (1Tm 3,15-16) Jaroslav Kernal 2017
Abrahamovo potomstvo (Gn 17,1-16) Pavel Steiger 2017
Boží dům (1Tm 3,15) Jaroslav Kernal 2017
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal 2017
Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal 2017
Schopný pastýř (1Tm 3,1-7) Jaroslav Kernal 2017
Pokorný pastýř (1Tm 3,6-7) Jaroslav Kernal 2017
Pečující pastýř (1Tm 3,4-5) Jaroslav Kernal 2017
Bezúhonný pastýř (1Tm 3,2-3) Jaroslav Kernal 2017
Milující pastýř (1Tm 3,2) Jaroslav Kernal 2017
Večeře Páně: To čiňte na Jeho památku (Mk 14,22-25) Marcus Denny 2017
Jeho hvězda (Mt 2,2) Pavel Steiger 2016
Královské kněžstvo Pavel Steiger 2016
Křest Pavel Steiger 2016
Věčný Bůh (Gn 1,1) Jaroslav Kernal 2016
Soli Deo Gloria Pavel Steiger 2016
Člověk není Bůh! Pavel Steiger 2016
Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31) Jaroslav Kernal 2016
Svědectví o ukřižování (J 19,17-42) Jaroslav Kernal 2016
Základ církve (Mt 16,18) Pavel Steiger 2016
Věčný kněz podle melchisedechova řádu Pavel Steiger 2016
Pastýř Izraele (Mi 5,1.3) Jaroslav Kernal 2015
Dvojí vzkříšení (J 5,24-29) Pavel Steiger 2015

Stránky