Kristus vládne ve své církvi (Sk 20,28)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Křesťanská zralost II.

Dneska půjdeme v našem textu dál a podíváme se na to, jak Pán vládne ve své církvi. Duch svatý v Božím lidu ustanovuje starší i všechny ostatní služebníky, Duch svatý obdarovává a také vede církev pomocí Božího slova, které je svědectvím o ustanovené hlavě církve, Pánu Ježíši Kristu.

Text kázání

Osnova kázání: