Vlastnosti králů - úvod: Co je to víra?

Víra spojuje mysl, srdce a ruce

Opravdová biblická víra začíná v mysli, tedy u porozumění Slovu. Bez slyšení Božího slova nemůže být řeč o víře. Je třeba slyšet a porozumět, potom přichází spolehnutí se srdce a nakonec přetavení této důvěry ve skutek, v jednání.

Video