Věčný Bůh a pomíjivý člověk (Ž 90)

Učiň dílo našich rukou pevným!

Dneska si z ní ukážeme tři věci, které se týkají Boha, a v jejich světle uvidíme také mnoho o tom, co se týká nás lidí. Věčný Bůh se nám v Žalmu 90 představuje jako Stvořitel, Soudce a Spasitel.

Text kázání

Osnova kázání: