Stvořitel a Pán (Ž 33,1-22)

Náš Pán je hoden chvály

Tento žalm je nádherná oslavná píseň ke chvále našeho Boha, která nám nejenom přikazuje, že máme Pána chválit, ale také nám ukazuje celou řadu důvodů, proč je naší chvály hoden.

Text kázání