Probuzení! (Ž 85)

Pokorná prosba o záchranu

Boží lid připomíná Hospodinu jeho věrnost, jeho činy, jeho slitování, jeho milosrdenství. A vzhledem k tomuto jednání potom prosí o Boží jednání v současnosti. Od devátého verše je tady reakce jednotlivce, který se obrací k Bohu a upíná celé své srdce na jeho slovo. Spolu s tím je tu i vyhlášení Hospodinova díla, nádhery obnovení.

Text kázání