Práce na Božím díle (Sk 18,1–11)

Mnozí v tomto městě patří k mému lidu

Pavel pracoval na Božím díle: 1. jako dělník, aby se uživil a mohl kázat Boží slovo. 2. Cele pro evangelium a mnozí se obrátili ke Kristu. 3. Pro ty, kteří ještě ani neslyšeli evangelium a žili v temnotě a v marnosti tohoto světa.

Text kázání

Osnova kázání: