Neznámému Bohu (Sk 17,17–23)

Koho takto uctíváte a neznáte, toho zvěstuji!

Podíváme se na tři věci z našeho textu, které mluví o tom, jak lidé v době Nového zákona chápali křesťanství a uvidíme, že to je stejné i dnes. Z pohledů Řeků v Athénách jim Pavel kázal 1. cizího Boha, 2. nové Božstvo, 3. neznámého Boha.

Text kázání

Osnova kázání: