Nestaví-li dům Hospodin … (Ž 127,1-2)

Bez Pána zbývá jen marnost

Podíváme se na tři věci: 1. Bůh staví. Bůh nebude stavět bez nás, a pokud bychom stavěli bez něj, můžeme očekávat jenom marnost. 2. Bůh střeží. Není nikdo, kdo by byl schopen ohlídat. A ani nejlepší zabezpečení nás nemůže ochránit před Bohem. 3. Bůh dává odpočinek..

Text kázání

Osnova kázání: