Naslouchej mým slovům, Hospodine (Ž 5,1-13)

Já v tvé milosrdenství doufám!

Král David nás zavede do své modlitební komnaty a ukáže nám čtyři charakteristiky opravdové modlitby. Podíváme se také, jakým způsobem Bůh jedná se svým lidem a jak se svévolníky.

Text kázání

Osnova kázání: