Můj hlas zní k Hospodinu (Ž 3,1-9)

Žalm Davidův, když utíkal před Abšalómem

Máme před sebou Žalm, který nás vyučuje o důvěře v Hospodina. Ukazuje nám velmi zřetelně na Davidův intimní vztah s Pánem. Odhaluje nám především jeho modlitební život. A vede nás, bratři a sestry, abychom i my, prohloubili náš vztah s Pánem.

Text kázání

Osnova kázání: