Kroky do nebe (Ž 130,1-8)

U tebe je odpuštění a hojné milosrdenství

V prvních dvou verších je vyjádřeno volání věřícího. V dalších dvou verších je potom vyznání zoufalé duše, které ukazuje na Boží velikost, svatost i dokonalost odpuštění. To vede k čekání na Boha a na jeho Slovo, které ujišťuje věřící o Boží věrnosti, milosrdenství a hojném vykoupení.

Text kázání

Osnova kázání: