Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Ž 6,1-11)