Každý má důvod chválit Boha (Ž 117,1–2)

Bůh prokazuje své milosrdenství každému člověku

Nejprve si vysvětlíme příkaz ke chvále, a co z něj vyplývá, dále se zaměříme na rozsah tohoto příkazu, protože všichni lidé mají chválit Hospodina, a nakonec se podíváme na důvod, na vysvětlení toho, proč všichni lidé a všechny národy mají chválit Boha.

Text kázání | Video

Osnova kázání: