Jak použít Boží slovo ve zkouškách (Ž 119,17-24)

Přemýšlej o Božím slově!

Boží slovo je světlem pro naše nohy. Bůh k nám ve svém zapsaném Slově promlouvá, skrze Slovo nás vede i chrání, svým Slovem nás povzbuzuje i napomíná.