Izákovy smlouvy (Gn 26,1–33)

Bůh potvrzuje zaslíbení dané Abrahamovi

Bůh obnovuje smlouvu s Izákem a následně tuto smlouvu ratifikuje v nočním vidění, aby mu dal důkaz své přízně. Pošle jeho nepřátele, kteří ho vyhnali a oni budou těmi, kteří budou chtít uzavřít smlouvu s Izákem.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: