Hospodine, proč stojíš opodál? (Ž 10,1–18)

Bůh zjednává právo zdeptanému

David pozoruje zlo ve světě a přednáší ve své modlitbě prastarou otázku před Hospodina: Proč dovoluje Bůh svévolníkům konat zlo? Od omezené zkušenosti Davida se nakonec přesuneme k věčným Božím pravdám, kde nalezneme jistotu.

Text kázání | Video

Osnova kázání: