Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvé jméno po vší zemi (Ž 8,1-10)

Hospodinova sláva je zjevná v celém stvoření!

David nás přivádí do chrámu stvoření, a ukazuje nám Boží slávu (na Zemi i v nebesích), a podivuje se nad tím, že se tak veliký Bůh ve své milosti sklání k tak nicotnému člověku.

Text kázání

Osnova kázání: