Hospodine, celým srdcem ti budu vzdávat chválu! (Ž 9,1-21)

Chvála, která vychází z poznání Boha a jeho spravedlnosti

Hospodin vyslyšel Davidovo volání a vysvobodil jej z rukou jeho nepřátel a David za to oslavuje Boha a ukazuje nám na důležité pravdy o Boží spravedlnosti i jeho milosti.

Text kázání | Video

Osnova kázání: