Hospodin je můj ochránce (Ž 144,1-15)

Blaze lidu, jemuž je Hospodin Bohem

V dnešním kázání si všimneme Davidovy zkušenosti s Bohem (v. 1-4). Bůh je ochránce, který pečuje o své milované, buduje je a vyučuje. Uvidíme Davidovu víru, se kterou se obrací k Bohu a prosí o vysvobození, o záchranu (v. 5-11). A nakonec uvidíme Davidovu naději, kterou má v Bohu samotném a tak prosí Boha o jeho požehnání a raduje se z Boha (v. 12-15).

Text kázání

Osnova kázání: