Dva stromy v zahradě (Gn 3,8–9)

Strom života a strom poznání dobrého a zlého

Satan Adamovi zpochybnil Boží slovo a nakonec ho svedl ke vzpouře proti Bohu. Adam s Evou uvěřili tomu, že Bůh pro ně nemá moc dobrý plán a moc je nemiluje.

Video