Dobrořeč, duše má, Hospodinu (Ž 103,1-22)

Proč máme Boha chválit?

Projdeme dnes velmi rychle tímto velkým žalmem a podíváme se společně na tři věci – 1. na niternou chválu, chválu duše, 2. na promyšlenou chválu, která ví, za co je Bohu vděčná a nakonec 3. na sdílenou chválu, která z hloubi svého nitra vede druhé k tomu, aby také dobrořečili Hospodinu.

Text kázání

Osnova kázání: