Co tě bude zdobit? (Ž 32,1-11)

Nebuďte jak kůň či mezek bez rozumu!

Podíváme se na blaženost odpuštění hříchů (v. 1-2), ukážeme si trýzeň hříchu a vysvobozující úlevu vyznání (v. 3-5), všimneme si Boží laskavé výzvy, která nás všechny volá k pokání (v. 6-7), uvidíme Boží zaslíbení (v. 8) a připomeneme si dobrou radu, kterou Bůh dává svému lidu (v. 9-11).

Text kázání

Osnova kázání: