Co má dělat spravedlivý, když se základy hroutí? (Ž 11,1-7)

Hospodin zkoumá lidské syny

David se znovu ocitá pod útokem svévolníků a utíká k Hospodinu na Jeho horu, a přitom je vystaven posměškům, ale i hrozbě fyzického násilí. Uprostřed této výhně nám ovšem předkládá nám důležitou otázku a dává nám i odpověď. Co má dělat spravedlivý, když se základy hroutí?

Text kázání | Video

Osnova kázání: