Bůh vysvobozuje ze strachu (Ž 91,1-16)

Pán při mně stojí, nebude se bát

Podíváme se v tomto žalmu na tři věci, které v něm nacházíme – především uvidíme Boha, který vysvobozuje (v. 1-2), dále se podíváme na hrůzy, z nichž Bůh vysvobozuje (v. 3-13), a nakonec se zastavíme u lidu, který Bůh vysvobozuje (v. 14-16).

Text kázání

Osnova kázání: