Bůh Stvořitel (Sk 17,22-27)

Bůh, který učinil svět … aby ho lidé hledali

Dneska si ukážeme, že když mluvíme s lidmi, kteří nemají žádnou představu o pravém Bohu, musíme jim říci, že existuje Bůh, seznámit je s Bohem, potom jim přestavit tohoto Boha a nakonec je k němu přivést, ukázat jim, že Bůh se dává poznat.

Text kázání

Osnova kázání: