Bůh Soudce (Sk 17,26–34)

Ustanovil den, v němž bude soudit celý svět

Dneska si ukážeme, jak se projevuje Boží láska ve stvoření a jak můžeme o všech lidech mluvit jako o Božích dětech. Dále uvidíme Boží soud a nakonec i Boží slávu v Kristově zmrtvýchvstání a v evangeliu, které už nyní soudí svět.

Text kázání

Osnova kázání: