Bože, tys můj Bůh! (Ž 63,1-12)

Žízeň po Bohu

Podíváme se na tři věci z tohoto žalmu: 1. na to, jak David touží po Bohu, 2. jak je nasycen a uspokojen jenom v samotném Bohu a nakonec, 3. jak rozumí zadostiučinění, kterého se mu dostane od samotného Boha.

Text kázání