Abrahamovo símě (Gn 24,1–67)

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme

Dnes se podíváme se na některé charakteristiky víry, které můžeme vidět na jednotlivých postavách našeho textu, uvidíme také něco málo nevíry a nakonec původce a dokonavatele víry, Pána Ježíše Krista.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: