Abrahamovo požehnání (Gn 22,15–24)

Tím potomkem je Kristus!

Pán Ježíš Kristus mluví s Abrahamem o jeho požehnání, o požehnání, které se týká Abrahama samotného, o požehnání, které se týká jeho potomka, v němž budou požehnány všechny pronárody země a nakonec tu je Boží požehnání, které dopadlo také na Abrahamovy příbuzné.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: