OSOBNÍ POHLED: Proč si křesťané právě teď musí klást otázky ohledně „vědy“

Rowina Seidler

Tento článek je publikován jako osobní pohled autorky.

Takřka nikdy dříve v historii nebylo pro křesťany důležitější klást si otázky ohledně „vědy“. Proč? Protože vaše chápání „vědy“ zcela ovlivní vaši víru v to, jak by celosvětová církev měla reagovat na bezprecedentní opatření, jež je povinna dodržovat.

V současné době existují dva velmi odlišné vědecké tábory. Pokud je první z nich správný, může to pro církve znamenat, že odpor vůči vládním nařízením je nezodpovědný, bez lásky a možná dokonce pošetilý. Pokud má pravdu ten druhý, jedná se o výzvu, která je pro církev nanejvýš důležitá.

Nejprve tu jsou lidé, kteří podporují názory profesora Neila Fergusona. Podle nich je Covid-19 bezprecedentní onemocnění, která se šíří exponenciálně a které může udržet pod kontrolou pouze „lockdown“ („uzavření“, neboli „zákaz vzdálit se z určitých prostor [typicky ze svého bydliště] z důvodu zajištění bezpečnosti nebo ochrany zdraví“) a neomezené období zachovávání společenského odstupu a nošení roušek. Podle tohoto tábora byly miliony lidí zachráněny ‚lockdownem‘ a kdybychom takto jednali rychleji, zemřelo by jich mnohem méně. Nyní se zdá, že čelíme strašlivé druhé vlně úmrtí, a proto je nutné pokračovat v těchto drastických opatřeních. Bylo by nezodpovědné dělat cokoli jiného. Vedlejší škody způsobené těmito opatřeními (ztráty na životech a ekonomické škody) jsou přijatelné kvůli závažnosti Covidu-19.

Potom jsou tu lidé, kteří podporují názory laureáta Nobelovy ceny, profesora Michaela Levitta ze Stanfordské univerzity a profesorky Sunetry Gupty z Oxfordu. Podle nich je Covid-19 mnohem méně závažný, než se původně myslelo (ve smrtnosti se blíží chřipce). V populaci existuje velká skupina lidí, která má vybudovanou imunitu, a proto lze dosáhnout kolektivní imunity v rozsahu mezi 10 až 20 procenty (a již jí bylo na mnoha místech dosaženo). Nemoc se následně vyvíjí typickým způsobem, a to bez ohledu na to, jaká opatření jsou přijata, a nešíří se exponenciálně. Obecně se jedná o velmi průměrnou pandemii. Vedlejší škody způsobené přísnými opatřeními jsou natolik závažné, že jsou tato opatření nepřijatelná.

Pokud má pravdu Ferguson, potom by se mohlo zdát rozumné, aby se církve na neurčito a ochotně podřídily vládním omezením. Znamenalo by to, že ty církve, které neposlechly vládní nařízení a nadále se scházely, i když vláda zakázala bohoslužby, byly nezodpovědné, neposlušné, nejednaly s láskou vůči nejvíce ohroženým osobám a byly špatným svědectvím.

Pokud má však pravdu Levitt, naše vlády by se mohly dopouštět jedné z největších chyb v historii a tím naprosto zbytečně uvádět svět do nepředstavitelné chudoby, způsobovat množství zbytečných úmrtí a vyvolávat nepokoje. Mohlo by se zdát nezodpovědné, nemilující a zlé, kdyby se církev jednoduše podřídila a zatímco svět trpí, nechala by se donekonečna omezovat, opakovaně uzavírat a donekonečna nutila své členy mít rozestupy a zahalené tváře.

Zdá se, že zejména na takových místech, jako je Spojené království, kde podle Levitta mohlo být dosaženo určité kolektivní imunity, by mohlo být lepší, kdyby církev přemýšlela o tom, že bude odvážným hlasem naděje a rozumu a stane se místem radostného hlasitého uctívání a vzájemného přijetí s odhalenou tváří, bude intimním společenstvím namísto této takto přehnaně katastrofické reakce. Pokud má Levitt pravdu, církev by neměla tak jednoduše přijímat „nový standard“ a správnou reakcí by mohla být občanská neposlušnost.

Který z těch názorů je blíže pravdě? Věřím, že existuje biblický princip, který – bude-li volně aplikován – nám může pomoci najít odpověď: „Nuže, promluví-li prorok a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho“ (Dt 18,22).

Jak můžeme takový princip použít? Obě skupiny vědců vyřkly a říkají svá „proroctví“ o tom, co se s největší pravděpodobností stane podle jejich verze „vědy“. Můžeme tato „proroctví“ otestovat, abychom posoudili, která skupina je blíže pravdě. Vyzkoušejme tento princip s údaji ze země, která se snažila chránit své ohrožené občany a podporovala dobrovolné sociální rozestupy, ale ponechala téměř vše otevřené: Švédsko.

Nejprve se podívejme na to, co „prorokoval“ o Švédsku Ferguson. Švédská univerzita vzala Fergusonův model a použila jej k předpovědi, že pokud bude Švédsko pokračovat ve své uvolněnější strategii, dojde k tomu, že „vrchol pandemie bude v květnu a jednotky intenzivní péče přesáhnou svoji před pandemickou kapacitu více než 40krát, a počet mrtvých do konce června dosáhne v průměru 96.000“ (v předpokládaném rozsahu 52.000 až 183.000). Naproti tomu Levitt, když 21. května mluvil s vědcem, který podporuje názory Fergusona, předpověděl: „Pánové, vy budete rádi, když se Švédové dostanou alespoň na šest tisíc zemřelých.“

Které „proroctví“ je blíže pravdě? Švédsko mělo (k 27. srpnu) 5840 úmrtí a v současné době se dostává na jednotku intenzivní péče průměrně jeden člověk denně – přesně tak, jak o tom mluvil Levitt. To znamená, že pouze asi 6 000 z 10 milionů lidí ve Švédsku zemřelo na Covid-19 (což se blíží letům s vážnější epidemií chřipky). Jinými slovy, zdá se, že 99,94 % Švédů přežilo Covid-19 bez ‚lockdownu‘.

Levitt to odhadl přesně. Nejlepší scénář Neila Fergusona byl mimo zhruba desetkrát a jeho nejhorší scénář zhruba třicetkrát. Levitt od začátku pandemie učinil mnoho takových předpovědí o různých zemích. Dopustil se některých chyb, ale na rozdíl od Fergusona se jeho předpovědi obecně blížily k realitě. Vláda a velká část médií však jako „vědu“ prezentuje názory Fergusona.

Nyní obě skupiny vědců učinily předpovědi o druhé vlně. Fergusonův tábor předpovídá ve Velké Británii potenciální masivní druhou vlnu, možná mnohokrát horší než byla ta první. Levitt si myslí, že je to „šílené“. Na základě „proroctví“ Fergusona může být vaší církvi řečeno, aby se znovu zavřela. Chápete, jak ‚proroctví‘, kterým důvěřujete, budou zásadně ovlivňovat vaše přesvědčení ohledně toho, zda se buď jedná o rozumné požadavky vlády, nebo jde o zneužití moci, které vám brání v plnění vaší křesťanské povinnosti shromažďovat se?

 

Další informace: S Michaelem Levittem i Sunetrou Guptou byly mnohokrát provedeny rozhovory a videa byla publikována online. Weby unherd.com a faith-and-politics.com jsou také dobrým zdrojem pro ty, kteří si chtějí tyto otázky promyslet (v češtině je například Prohlášení z Great Barringtonu).

Fakta a čísla uvedená v tomto článku byla správná v době publikování článku.

Rowina Seidler vystudovala obor informatiky a umělé inteligence a absolvovala magisterské studiem náboženské výchovy. Byla učitelkou a nyní je matkou v domácnosti. Je členkou baptistického sboru Hambro Road Baptist Church.

 

Článek byl publikován v Evangelical Times.

Publikováno se souhlasem autorky i vydavatele.