vedení církve

Co znamená „muž jedné ženy“?

Jaroslav Kernal

Na obou místech, kde jsou obsáhleji vypsány vlastnosti těch, kteří usilují o to být staršími v církvi (1Tm 3,2–7; Tt 1,6–9), se objevuje tato zvláštní fráze, která doslova říká „muž jedné ženy“. Co je to za zvláštní charakteristiku? O čem to zde Bible mluví? Co to znamená „muž jedné ženy“ nebo „jen jednou ženatý“? Znamená to snad, že starší musí být ženatý, že služba staršího vylučuje svobodné muže nebo vdovce?

Nedává 1Tm 3,11 prostor také pro ženy ve vedení církve?

Jaroslav Kernal

V 1. Timoteovi 3,11 v ekumenickém překladu čteme: „Právě tak ženy v této službě mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné.“ Takový text by skutečně mohl vést k tomu, že by se ženy měly nějakým způsobem podílet na vedení církve. Ale pokud se podíváme na tento text samotný důkladněji, myslím, že už to tak jasné nebude, a pokud půjdeme do bližšího i trochu širšího kontextu této epištoly a do širokého kontextu celého Písma, dojdeme k celkem jednoznačnému závěru. Ale pojďme projít tuto věc od začátku.

Jak máme rozpoznat, kdo má být ustanoven jako starší?

Jaroslav Kernal

Boží slovo je v otázce toho, kdo má být ustanoven jako vedoucí v církvi velmi jasné. Je v této věci dokonce mnohem jasnější, než mnoha dalších, jako je např. Večeře Páně nebo průběh shromáždění církve. V podstatě se jedná o tři jednoduché věci, které mají rozpoznat stávající starší a spolu s nimi mají být tyto věci zjevné také celé církvi – a musí zde panovat (v tom nejlepším případě jednoznačný) soulad mezi staršími a církví.

Jaké změny bychom měli očekávat s ustanovením dalšího staršího?

Jaroslav Kernal

Odpověď na tuto otázku nám může napovědět, jak rozumíme úloze starších v církvi. V mnoha církvích jsou dnes starší voleni na omezené funkční období, obvykle na čtyři roky, takže se složení staršovstva většinou každé čtyři roky trochu obměňuje. S tím také souvisí očekávání lidí – přijdou noví starší, přinesou nový vítr do plachet, budou mít nové nápady, nové myšlenky, budou chtít dělat věci více nově nebo naopak více postaru, podle gusta každého jednotlivce.

Potřebuje církev víc starších?

Jaroslav Kernal

Boží slovo nás v této věci nenechává na pochybách, není nijak nejasné ani nejednoznačné. Naše lidská hříšnost v kontextu dvou tisíc let historie církve sice mnoho věcí v oblasti vedení a uspořádání místního společenství křesťanů zamlžila a zkomplikovala, ale Písmo je světlem, které osvěcuje naši stezku a může snadno narovnat, co lidská tradice pokřivila. V Bibli nenacházíme žádnou církevní hierarchii, žádné rozdělení na duchovní a laiky, žádné ordinované služebníky, faráře, kazatele, pastory, pastory pastorů, oblastní seniory, reverendy apod.

Přihlásit se k odběru RSS - vedení církve