Požehnání nové smlouvy (Jr 31,33)

Požehnání nové smlouvy (Jr 31,33)

  • Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinův: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. (Jr 31,33)

Datum: sobota13. října 2018, začátek je v 930, předpokládaný konec je po 16. hodině.

Místo konání: Hotel Čechie Praha, U Sluncové 618, Praha 8 (vedle divadla Kámen, poblíž zastávky Invalidovna).

Přednášející: Geoff Volker (vyučování bude v angličtině s překladem do češtiny)

Kdykoliv během vyučování i během přestávek je prostor pro otázky a diskuzi.

Registrace: Vzhledem k omezenému počtu míst prosíme všechny zájemce o registraci.

Pro účastníky bude zajištěno občerstvení i oběd. Na pokrytí nákladů na pronájem a občerstvení bude provedena sbírka.

Akci pořádá Biblická církev Praha.

 

Program

1. Zaslíbení nové smlouvy (930-1030)

Přestávka (1030-1100)

2. Zákon nové smlouvy (1100-1200)

Oběd (1200-1330)

3. Lid nové smlouvy (1330-1430)

Přestávka (1430-1500)

4. Požehnání nové smlouvy (1500-1600)

 

Přednášky

1. Zaslíbení nové smlouvy

  • Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech…

Jaké místo má nové smlouva ve věčném Božím plánu spásy? Jak se nová smlouva vztahuje na pohany.

2. Zákon nové smlouvy

  • Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce.

O jaký zákon se jedná? Co přesně a jak Bůh vpisuje do srdcí účastníků nové smlouvy? Jaký je vztah nové smlouvy k Mojžíšovu zákonu?

3. Lid nové smlouvy

  • … a oni budou mým lidem …

Kdo je lid nové smlouvy? Jaký je význam Izraele (starozákonní Izrael, Izrael po Kristu, stát Izrael)?

4. Požehnání nové smlouvy

  • Budu jim Bohem …

Požehnání a praktické aplikace, které vyplývají z nové smlouvy a týkají se jak jednotlivce, tak církve.