Jednota Kristovy církve a její vedení (výběr textů)

Jaroslav Kernal

 

Církev se soustředí na svůj účel

Hlavním účelem církve je oslavovat Boha – učením (kázání, vyučování, zpěv), společenstvím, Památkou Páně a modlitbami (viz Sk 2,42) – to vše se točí kolem jednoho jediného – kolem evangelia Ježíše Krista.

Církev je postavena na evangeliu, roste vyučováním a kázáním evangelia, šíří evangelium, sytí se evangeliem, řídí se evangeliem a podřizuje všechno své jednání evangeliu. To je soustředění se na účel, tedy na Boží slávu.

Boží království roste (Mt 13,24-43)

Jaroslav Kernal

Podobenství o koukoli v poli (Mt 13,24-30.36-43)

  • Kristus je rozsévač a my jsme dělníci na jeho poli -> naším úkolem je rozsévat,
  • koukol (jílek mámivý) je dlouho podobný pšenici -> musíme rozlišovat (především u sebe),
  • pšenice je od začátku až do konce pšenicí a koukol koukolem -> Syn člověka vždycky zasévá dobré semeno, ďábel vždycky špatné,

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku