Boží království roste (Mt 13,24-43)

Jaroslav Kernal

Podobenství o koukoli v poli (Mt 13,24-30.36-43)

  • Kristus je rozsévač a my jsme dělníci na jeho poli -> naším úkolem je rozsévat,
  • koukol (jílek mámivý) je dlouho podobný pšenici -> musíme rozlišovat (především u sebe),
  • pšenice je od začátku až do konce pšenicí a koukol koukolem -> Syn člověka vždycky zasévá dobré semeno, ďábel vždycky špatné,

Stránky

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku