Ježíš, z milosti Boží, člověk (Žd 2,5–9) | Adam Vondruška