Žalmy

seřadit sestupně
Majestátný Bůh (Ž 8) Daniel Adamovský 24. 1. 2016
Hledání štěstí (Ž 119,1-8) Marcus Denny 2. 2. 2016
Hospodinův hlas (Ž 29,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon z29-1-11-osnova.pdf 1. 1. 2017
Můj Bůh je má spása (Ž 139) Jan Suchý PDF icon z139-osnova-bcp.pdf 5. 2. 2017
Bůh je naše útočiště (Ž 46,1-12) Jaroslav Kernal PDF icon z46-osnova.pdf 9. 7. 2017
O kříži před křížem (Ž 22,1-32) Jaroslav Kernal PDF icon z22-1-32-osnova.pdf 30. 3. 2018
Hospodin je podíl mě určený (Ž 16,1-11) Daniel Adamovský PDF icon z16-osnova.pdf 15. 4. 2018
Jak použít Boží slovo ve zkouškách (Ž 119,17-24) Marcus Denny 16. 12. 2018
Věčný Bůh a pomíjivý člověk (Ž 90) Jaroslav Kernal PDF icon z90-1-17-osnova.pdf 30. 12. 2018
Hlahol Hospodinu! (Ž 100,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon z100-osnova.pdf 29. 12. 2019
Cesta blahoslaveného muže (Ž 1,1-6) Karel Trnka PDF icon z001-1-6-osnova.pdf 26. 1. 2020
Boží moc a Boží vláda v životě křesťana (Ž 29) Daniel Adamovský 15. 3. 2020
Jak je Bůh dobrý! (Ž 73) Jaroslav Kernal 28. 3. 2020
Probuzení! (Ž 85) Jaroslav Kernal 5. 4. 2020
Bože, tys můj Bůh! (Ž 63,1-12) Jaroslav Kernal 19. 4. 2020
Stvořitel a Pán (Ž 33,1-22) Jaroslav Kernal 26. 4. 2020
Hospodin je můj ochránce (Ž 144,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon z144-osnova.pdf 3. 5. 2020
Bůh vysvobozuje ze strachu (Ž 91,1-16) Jaroslav Kernal PDF icon 091-osnova.pdf 10. 5. 2020
V náruči Ježíše (Ž 131,1-3) Jaroslav Kernal PDF icon 19z131-osnova.pdf 17. 5. 2020
Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště! (Ž 2,1-12) Karel Trnka PDF icon zalm_2_osnova.pdf 24. 5. 2020
Kroky do nebe (Ž 130,1-8) Jaroslav Kernal PDF icon 130-osnova.pdf 31. 5. 2020
Co tě bude zdobit? (Ž 32,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon z032-osnova.pdf 14. 6. 2020
Dobrořeč, duše má, Hospodinu (Ž 103,1-22) Jaroslav Kernal PDF icon 103-osnova.pdf 21. 6. 2020
Oslava Božího hněvu (Ž 76,1–13) Jaroslav Kernal PDF icon 076-osnova.pdf 5. 7. 2020
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě (Ž 139,1-24) Jaroslav Kernal PDF icon 139-osnova.pdf 12. 7. 2020
Chvalte Pána! (Ž 147,1-20) Jaroslav Kernal PDF icon 147-osnova.pdf 19. 7. 2020
Můj hlas zní k Hospodinu (Ž 3,1-9) Karel Trnka PDF icon z3-osnova.pdf 23. 8. 2020
Nestaví-li dům Hospodin … (Ž 127,1-2) Jaroslav Kernal PDF icon z127-1-2-osnova.pdf 27. 9. 2020
Hospodin slyší, když k němu volám (Ž 4,1-9) Karel Trnka PDF icon z4-1-9-osnova.pdf 4. 10. 2020
Naslouchej mým slovům, Hospodine (Ž 5,1-13) Karel Trnka PDF icon z5-1-13-osnova.pdf 1. 11. 2020
Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Ž 6,1-11) Karel Trnka PDF icon z6-1-11-osnova.pdf 13. 12. 2020
Bůh zjednává právo pronásledovanému (Ž 7,1-18) Karel Trnka PDF icon z7-1-18-osnova.pdf 24. 1. 2021
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvé jméno po vší zemi (Ž 8,1-10) Karel Trnka PDF icon z8-1-10-osnova.pdf 14. 3. 2021
Hospodine, celým srdcem ti budu vzdávat chválu! (Ž 9,1-21) Karel Trnka PDF icon z91-21-osnova.pdf 15. 8. 2021
Kdo smí bydlet s Bohem? (Ž 15,1–5) Jaroslav Kernal PDF icon z15-1-5-osnova.pdf 19. 9. 2021

Stránky