Starý zákon

Dlouhý život a smrt (Gn 5,1–32) Jaroslav Kernal 2022 Starý zákon, Genesis
Hospodine, pomoz! (Ž 12,1–8) Jaroslav Kernal 2022 Starý zákon, Žalmy
Co má dělat spravedlivý, když se základy hroutí? (Ž 11,1–7) Karel Trnka 2021 Starý zákon, Žalmy
Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9–10) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, 1. Paralipomenon, Tematická kázání, Vánoce
Od pádu k potopě (Gn 5,1–32) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Genesis
Spirála hříchu (Gn 4,1–26) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Genesis
Pád (Gn 3,1–24) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Genesis
Stvořeni k práci (Gn 2,15–25) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Genesis
Stvořený ke spasení (Gn 2,1–15) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Genesis
Pán tvorstva (Gn 1,26–31) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Genesis
Hospodine, proč stojíš opodál? (Ž 10,1–18) Karel Trnka 2021 Starý zákon, Žalmy
Učiňme člověka! (Gn 1,26–27) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Genesis
Překypující Bůh (Gn 1,3–25) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Genesis
Nade všechno vyvýšený Bůh (Gn 1,1-5) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Genesis
Na počátku (Gn 1,1) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Genesis
Každý má důvod chválit Boha (Ž 117,1–2) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Žalmy
Kdo smí bydlet s Bohem? (Ž 15,1–5) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Žalmy
Hospodine, celým srdcem ti budu vzdávat chválu! (Ž 9,1-21) Karel Trnka 2021 Starý zákon, Žalmy
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Jaroslav Kernal 2021 Starý zákon, Zacharjáš, Tematická kázání, Ježíš Kristus, Velikonoce
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvé jméno po vší zemi (Ž 8,1-10) Karel Trnka 2021 Starý zákon, Žalmy
Bůh zjednává právo pronásledovanému (Ž 7,1-18) Karel Trnka 2021 Starý zákon, Žalmy
Zaslíbení zachránce (Gn 3,15) Jaroslav Kernal 2020 Starý zákon, Genesis, Tematická kázání, Vánoce
Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Ž 6,1-11) Karel Trnka 2020 Starý zákon, Žalmy
Naslouchej mým slovům, Hospodine (Ž 5,1-13) Karel Trnka 2020 Starý zákon, Žalmy
Hospodin slyší, když k němu volám (Ž 4,1-9) Karel Trnka 2020 Starý zákon, Žalmy

Stránky