Rychle se odvracíte ... (Ga 1,6)

Povoláni milostí Kristovou

Šestý verš, který je dnes před námi, je celý o Boží milosti. Boží milost je skrze tento list znovu prokazovaná křesťanům v Galacii. Pavel dále vysvětluje, že to je milost, která zachraňuje a nakonec ukazuje, že od této milosti se galatští odvracejí k jinému evangeliu.

Text kázání

Osnova kázání: