Lék ničivější než nemoc (Ab 1,12-2,1)

Bůh je věčný a svatý

Abakuk nejprve vyznává, že věří v Boha, který je větší, než trest, který tento Bůh přináší, ale hned vzápětí znovu upadá do pochybností – jak je možné, aby Bůh k léčení použil lék, který bude strašlivější a ničivější než nemoc samotná? Znovu vidíme, jak moc prorok potřebuje porozumět tomu, kdo je Bůh a jaké jsou jeho plány s Božím lidem. K tomu také směřuje tento text, který končí prorokovou důvěrou, že Bůh mu dá porozumění.

Text kázání

Osnova kázání: