Bůh je naše útočiště (Ž 46,1-12)

Hospodin kraluje

Tento žalm je velkým povzbuzením pro věřící a zároveň velkou výzvou pro ty, kdo nevěří, protože ukazuje, kdo je náš Bůh, jak je velký a mocný. Dává nám jistotu, když přicházejí nejrůznější těžkosti a bouře a přináší pokoj do našich srdcí.

Text kázání

Osnova kázání: