Zachování a obrana pravdy! (2J 9-13)

Nepřijímejte ho ani ho nevítejte!

Chráníme to co je nám drahé. To, co je vzácné. To, co je životně důležité. To, co je pro život nezbytné. Tím vším je křesťanovi i celé církvi pravda a ovoce pravdy, láska a poslušnost Bohu. To vše musíme chránit.

Text kázání

Osnova kázání: