Služebníci nové smlouvy I. | Geoff Volker

Služebníci nové smlouvy I. | Geoff Volker

1. Co je pravidlem života a služby církve

Co je to nová smlouva? Jak souvisí s životem a službou církve? Jak máme aplikovat různé části Božího slova do života církve? Jaká je motivace křesťanů ke službě Bohu?